TAO


Valdkond:
KK
240
148 x 210
25.06.2014
Raivo Paltser
Aime Kons
978-9949-531-58-5
16.95
Meie veebipoest on raamat otsa saanud!
 

Edust ja õnnest olulisem on tasakaaluka elu väärtustamine. Kummatigi ei ole aga tänapäeva inimesed tasakaalus eluga rahul. Nad tüdinevad ruttu ning toovad endale seetõttu kaela kõiksugu hädasid ja õnnetusi. Kuna inimesed on oma algupärasest terviklikust loomusest kõrvale kaldunud, on nad loonud eksliku eristuse selle vahel, mida nad endist kui olenditest arvavad ja „kes“ nad tõeliselt on. Nõnda tekitavad nad eraldatuse tunde oma loomuliku olendi terviklikkusest. Inimkonna praeguste rahutute tegude põhjuseks on kõikekõrvutav dualistlik mõtlemine ja sellisest mõtlemisest tulenev eluviis.
Praeguseks on inimesed eraldatud nii oma loomulikust elukeskkonnast kui ka omaenda kehast ja [tervik-]meelest. Meil on vaja õppida neid killustunud osi taas tervikuks ühendama ja naasta oma algupärase loomuse juurde. 

Hua-Ching Ni edastab selles raamatus holistlikust käsitlusest lähtuvat tarkust ja praktilisi meetodeid, mida muistsed hiinlased on sajandite vältel edukalt kasutanud. Tasakaaluka elu juhtimiseks peame olema teadlikud kõikehõlmava peenenergia seaduse toimimisest igal ajahetkel ja igas meie elusündmuses. Tegelikult tähendabki taoistlik enesedistsipliin enda viimist kooskõlla kõikehõlmava seadusega. See ongi peaaegu et kogu saladus taoistliku elu kohta.

Käesoleva raamatu väärtus on selles, et ta annab vastused nii küsimusele “milleks” kui ka “kuidas”.