ETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMINE


Valdkond:
PK
232
232
15.01.2005
978-9949-409-53-5
11.50
Meie veebipoest on raamat otsa saanud!
 

“Ettevõtte finantsjuhtimine” on mõeldud kasutamiseks kõrgkoolide ja rakenduskõrgkoolide majandusteaduskondade üliõpilastele ning kutsemagistrantidele, kes õpivad ettevõtte finantsjuhtimise aluseid. Samuti peaks raamat olema heaks abiliseks ettevõtete finantsjuhtidele, raamatupidajaile ja tegevjuhtidele finantstegevuse korraldamisel ning juhtimisel: firma majandustegevuse tulemuste analüüsimisel, amortisatsiooni arvutamise meetodite valikul, investeerimisprojektide eelarvestamisel, kapitali hinna ja finantsstruktuuri kujundamisel ning rahandusplaneerimisel. Asta Teearu, PhD, on Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi rahanduse ja panganduse õppetooli kauaaegne dotsent. Erik Krumm on lõpetanud cum laude Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna rahvamajanduse õppesuuna. ******* See raamat ühendab eneses erinevaid nägemusi finantsjuhtimise probleemidest. Ta sobib õpikuks bakalaureuse- ja kutsemagistriõppe õppeaines “Finantsjuhtimine”.    - Enn Listra TTÜ Majandusteaduskonna dekaan ******* Finantsjuhtimise põhitõdede tundmine on oluline nii teoreetikutele kui ka finantsmaailma praktikutele. Andes laiapõhjalise ülevaate kaasaegsetest finantsjuhtimise põhimõtetest ning ettevõtte finantspoliitikast, pole see raamat mitte ainult vajalik lugemine, vaid ka sobilik käsiraamat finantsjuhi, raamatupidaja või investori igapäevatöös.    - Tõnno Vähk LHV partner